top of page

Batterijopslag

Netcongestie betekent letterlijk: file op het elektriciteitsnet. Het treedt op als de volledige capaciteit van het net is bereikt. Netbeheerders kunnen hierdoor niet meer altijd de vraag naar stroom blijven leveren.

Het is een serieus probleem, daar ondervinden vele klanten van ons hinder van. Maar goed, problemen zijn er om opgelost te worden. Naar ons inziens is een snelle oplossing...

Batterij opslag

Deze batteryopslagsystemen spelen een cruciale rol in het maximaliseren van energie-efficiëntie en het waarborgen van een continue stroomtoevoer, onafhankelijk van weersomstandigheden of de beschikbaarheid van zonlicht.

Batterijopslag fungeert als een reservoir voor de overtollige elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt tijdens periodes van overproductie.

 

In plaats van deze energie onbenut te laten of terug te leveren aan het elektriciteitsnet (als dat al mogelijk is), slaan batterijen het op voor later gebruik. Dit stelt huishoudens en bedrijven in staat om zelfvoorzienend te worden en hun afhankelijkheid van het traditionele elektriciteitsnet te verminderen.

Belangrijke voordelen van batterijopslag bij zonnepaneelinstallaties zijn onder andere:

Zelfvoorzienendheid: Batterijopslag maakt het mogelijk om de opgewekte zonne-energie op te slaan voor gebruik tijdens perioden met weinig of geen zonlicht, waardoor gebruikers minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

Continue stroomtoevoer: In geval van stroomuitval kan een batterijsysteem de energievoorziening handhaven, wat vooral van belang is voor kritieke systemen in ziekenhuizen, bedrijven of woningen.

 Kostenbesparing: Door de opgeslagen zonne-energie te gebruiken tijdens piekuren of wanneer de elektriciteitsprijzen hoog zijn, kunnen gebruikers de energiekosten verlagen en mogelijk zelfs geld verdienen door overtollige energie terug te leveren aan het net.


Verlenging levensduur zonnepanelen: Batterijopslag helpt om de levensduur van zonnepanelen te verlengen door schommelingen in het stroomnet te verminderen en de noodzaak van frequente aan- en uitschakelingen te minimaliseren.

Duurzaamheid: Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen draagt bij aan een duurzamere energievoorziening en draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden.


Batterijopslag bij zonnepaneelinstallaties heeft een veelbelovende toekomst en speelt een cruciale rol in het streven naar een groenere, duurzamere energievoorziening!
 

bottom of page