top of page
Sontheimer

Werkschakelaars & lastscheiders

OudeElferink

712.536.2.1.6: Om onderhoud aan en vervanging van de omvormer mogelijk te maken, moeten voorzieningen aanwezig zijn om de PV-omvormer te scheiden van de AC-zijde en de DC-zijde. Onderhoud aan en vervanging van de omvormer vallen onder elektrotechnische werkzaamheden en dus moet de omvormer elektrisch gescheiden worden. 

DC lastscheider

Bij PV installaties wordt vaak een combinatie van schakelaars en lastscheiders gebruikt, afhankelijk van het specifieke ontwerp van het systeem en de veiligheidseisen. Hier zijn enkele overwegingen:

Combinatieschakelaars: Deze worden vaak gebruikt als DC-schakelaars in zonnepaneelinstallaties. Ze kunnen zowel als schakelaar als als lastscheider fungeren. Deze schakelaars kunnen de stroom onderbreken en worden vaak gebruikt voor het schakelen van zonnepaneelreeksen.

DC Lastscheiders: Voor grotere systemen of systemen met hogere spanningen kan het nodig zijn om specifieke lastscheiders te gebruiken. Lastscheiders zijn ontworpen om stroom te onderbreken en worden vaak gebruikt voor veiligheids- en onderhoudsdoeleinden. Ze kunnen worden gebruikt om zonnepanelen volledig te isoleren van de rest van het systeem.

NEN-1010

NEN 1010 stelt geen eisen aan de plaats van de DC-lastscheider. Deze kan zijn opgenomen in de omvormer. Een elektronische schakelaar in de omvormer voldoet overigens niet. Er moet een mechanische scheiding worden gemaakt.

 

Een nadeel van een DC-lastscheider die in de omvormer is geïntegreerd, is dat de DC-connectoren op de bekabeling komend van de panelen niet spanningsloos zijn bij het los nemen. Om die reden wordt geadviseerd om een externe DC-lastscheider te plaatsen om zo de DC-connectoren spanningsloos te kunnen aansluiten en los nemen.

 

Geen keiharde verplichting dus, maar wel een advies.

2 polige schakelaar
schakelaard met logo

Zowel de 2 als 4 polige 25A werkschakelaars zijn zeer prettig in gebruik voor de residentiële markt. Door de interne vereffeningsrail in de werkschakelaar is het vereffenen van de geheel PV installatie eenvoudig geworden. 

  •  IP65

  •  Verkrijgbaar in 2 en 4 polige schakelaars eventueel met logo

  •  7x PE aansluiting van 16mm2

  •  Andere uitvoeringen op aanvraag

    Op zoek naar andere type werkschakelaars? Kijk even hier.

AC lastscheider

Belangrijke kenmerken voor een AC-lastscheider in een zonnepaneelinstallatie zijn onder andere:
 

  • Nominaal vermogen: De lastscheider moet geschikt zijn voor het nominale vermogen van het zonnestroomsysteem. Het vermogen wordt bepaald door het totale vermogen van de omvormers die op het systeem zijn aangesloten.

  • Schakelvermogen: het vermogen van de lastscheider om de stroom veilig te onderbreken zonder beschadigd te raken. Dit is belangrijk voor de veiligheid van het systeem.

  • Veiligheidsnormen: de lastscheider moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorschriften voor elektrische installaties.

  • Bedieningsgemak: Een eenvoudig te bedienen schakelaar voor het handmatig in- en uitschakelen van het zonnestroomsysteem.

 

NPR- 5310

NPR 5310 geeft in 6.2.2 aan dat de AC-scheiding gerealiseerd kan worden door het beveiligingstoestel tegen overstroom in de verdeelinrichting. Hierbij moet erop worden gelet dat dit beveiligingstoestel ook echt scheidingseigenschappen heeft. De veel toegepaste huidige installatieautomaten hebben scheidende eigenschappen (zie 4.4 van NPR 5310).

NPR 5310: Het wordt aanbevolen een lastscheider te plaatsen naast de omvormer, wanneer de omvormer op hoogte, op een zolder of op grote afstand van de verdeelinrichting is geplaatst. Geen verplichting dus, maar voor het uitvoeren van onderhoud overzichtelijker en daarmee veiliger.

AC schakelaar
bottom of page