top of page
Stringbox Solar Edge

Stringboxen & aansluitkabels

Hoofdstuk 712 uit NEN 1010:2020 geeft de installatie eisen aan voor PV-systemen.

Rubriek 712.534 gaat in op beveiligingstoestellen tegen transiënte overspanningen (ook blikseminslag valt daar onder) 

Raycap
DEHN

Stringboxen

 

Schade door overspanning

Schade door overspanning leidt vaak tot de vernietiging van systeemonderdelen zoals computers, servers, telefooninstallaties, brandmeldingssystemen, bewakingssystemen, omvormers etc.

 

Dit veroorzaakt grote financiële schade zeker op basis van de toegenomen afhankelijkheid van elektronische hulpmiddelen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verzekeraars schadegevallen steeds vaker controleren en beveiligingstoestellen voorschrijven.

 Daarnaast het vervangen van een defecte omvormer, nieuwe installatie van het PV-systeem, inkomstenderving als gevolg van stilstand… al deze factoren leiden ertoe dat het break-evenpunt en dus de winstzone veel later wordt bereikt.

Directe schade die ontstaat door een blikseminslag is vaak aantoonbaar en verzekerbaar,  maar schade door een indirecte blikseminslag die bijvoorbeeld maanden later ontstaat een stuk lastiger.

Overspanningsbeveiliging

Een overspanningsbeveiliging Type 1+2 ingebouwd in onze stringbox, zorgt ervoor dat hoge spanningsverschillen opgevangen worden en voorkomt schade aan de zonnepanelen en interne installatie.

Kijk op de pagina met shelters om de omvormer en stringboxen op de juiste manier op te hangen. Voor de juiste vereffening kijk je op de pagina aardingsmaterialen.

LPS (blikseminstallatie)
Stel, je komt bij een pand voor een schouw en daar ligt een LPS, dan moet er eigenlijk al meteen een belletje gaan rinkelen: ¨Hier moet ik iets mee¨! Wat dan precies? Dat leg ik jou hieronder uit:

-Het is belangrijk om aan de klant te vragen wie het bliksem en aardingsbedrijf is dat deze LPS heeft geplaatst?
-Wanneer is er voor het laatst onderhoud/ inspectie geweest?


Deze informatie het liefst samen met het laatste inspectierapport van het bliksem & aardingsbedrijf en de informatie/ datasheet over de omvormers, legplan en verder alles wat relevant is, stuur je naar ons op. Ik kan dan met de blikseminstallateur contact opnemen om door te nemen welke LPL het betreft, wat er aan SPD´s aanwezig is etc. 


´Bemiddeling´ blikseminstallateur
Erg vaak krijg ik te horen dat het niet bekend is, documentatie is er niet, al jaren is er niemand geweest...Geen probleem, ook dan kan ik je helpen. Zelf kan je nog even kijken naar de afgaande leidingen langs het pand, daar zit vaak een sticker van de blikseminstallateur op, of een sticker op een verdeler. Niet? Dan kunnen we het volgende doen:

Onder mijn klanten mag ik ook een aantal blikseminstallateurs scharen, dit zijn grote, maar ook kleinere partijen.
Mocht je dat willen, dan kan ik deze blikseminstallateur erbij betrekken. Ik bespreek met deze partij wat de situatie is en vraag deze partij vervolgens contact met jou op te nemen.
Zo heb jij een betrouwbare partij waarmee je dit samen in goede banen kunt leiden en de blikseminstallateur heeft er weer een klant bij!

Vervolgens als jullie de situatie en maatregelen in kaart hebben gebracht, kan ik daar stringboxen en eventuele aardlitzes op aanbieden. Dit kunnen stringboxen zijn met alleen DC SPD´s, maar ook meteen met de AC SPD´s en schakelaars in dezelfde stringboxen.
SPD´s voor de HVK kan ik ook meteen erbij leveren indien gewenst.

We hebben rekening te houden met een aantal zaken die worden genoemd in de NEN-1010 en de NEN-EN 62305, zoals bijvoorbeeld de energetische coördinatie.

712.443.101 wijst er ook op dat een SPD nodig kan zijn om beveiliging tegen overspanningen te bieden met betrekking tot gevaren die vanuit andere bronnen kunnen komen, zoals overspanningen op inkomende telefoon- of internetverbindingen (RS 485-1 bus, de seriële interface voor telecommunicatie). Ook hier houden wij rekening mee.


 

Stringbox Solar Edge

Welke stringbox heb jij nodig?

Om op de juiste stringbox uit te komen zul je de onderstaande vragen moeten beantwoorden. Daarnaast graag de datasheet van de omvormer mee sturen met de aanvraag, zo kunnen wij bekijken met welke stringstromen we te maken hebben.
 

Vekon

Waar komen de omvormers met de stringboxen te hangen?

Binnen:

De keuze voor de plaatsing van de connectoren is:
-onderin in en onderin uit
-onderin in en boven uit
-links of rechts

Wij zullen na aanleiding van de foto´s bekijken wat de beste optie is.

PVboxen

MT-versie: Onder in- boven uit

M-versie: Onder in- onder uit

stringboxen, PVboxen, SPD
Solaredge, Huawei, SMA, omvormers, stringboxen

LR wartel of MC4 versie: links in- rechts  uit

of

Buiten:

De keuze voor de plaatsing van de connectoren is:
-onderin in en onderin uit
-links of rechts


Wij zullen na aanleiding van de foto´s bekijken wat de beste optie is. 

M-versie: Onder in- onder uit

Stringboxen
mppt, strings, stringbox

LR wartel of MC4 versie: links in- rechts  uit

Let op!

De mogelijkheid voor buiten is een stringbox met wartels i.v.m. waterdichtheid. Wij plaatsen dan standaard dubbele bruggen in de klemmen zodat er bij de Scope 12 keuring veilig kan worden gemeten.

Kijk de fabrikantsrichtlijnen na wat de ruimte om de omvormer heen moet zijn. Belangrijk is ook de afstand vanaf het dak tot onderkant van de connectoren, dit i.v.m. opspattend water!

Welk merk en type omvormer ga je toepassen?

Het is mogelijk om voor alle omvormers een stringbox te maken, maar door de wereldwijde grondstof schaarse zien we wel een diversiteit in type en uitvoeringsvormen van omvormers in Nederland op dit moment groeien.

De maximale DC spanning en stroom kan daarom afwijken van wat je normaal gewend bent. Vraag daarom bij jouw omvormer leverancier altijd de datasheet op van de te leveren omvormer. Vervolgens kunnen wij je een goed advies geven over de toepassing van een standaard Stringbox of dat het een vanwege hogere DC stromen en- /of  spanningen een maatwerk oplossing wordt met bijvoorbeeld stringzekeringen.

 

Fabrikanten, omvormers

Onderdelen van een stringbox:

Connectoren of wartels

Qua connectoren gebruiken wij alleen het beste: Stäubli EVO2. Deze passen ook op de standaard MC4 1000V.

Staubli
EVO 2 connectoren

Wartels

IP68, Slagvast, Halogeenvrij, Gebruikstemperatuurbereik -20-80°C

Wartels

Overspanningsbeveiligingen

1500V DC

De keuze voor SPD´s bepaald de klant zelf, maar een samenwerkingen hebben wij met Raycap, DEHN en Phoenix Contact. Deze SPD´s zijn standaard met meldcontact, deze kan je koppelen aan een eventueel aanwezig gebouwbeheersysteem. 

Raycap
Raycap
00042771_STANDARD_PICTURE_15_SRGB-removebg-preview.png
phoenix-contact-1-logo-png-transparent.png
DEHN 1500v
DEHN

Aansluitklemmen

PT10 

De standaard rijgklemmen die wij gebruiken zijn van Phoenix Contact PT10 versie:
-nominale spanning: 1000 V
-nominale stroom: 57 A
-aansluitmethode: Push-in-aansluiting
-voor stringboxen met wartels gebruiken wij klemmen met dubbele bruggen voor het veilig meten bij een Scope 12 keuring

00116388_full_b408-removebg-preview.png
phoenix-contact-1-logo-png-transparent.png

Stringzekeringen

Bij drie of meer parallel geschakelde strings: stringzekeringen toepassen in het DC-circuit om brand als gevolg van overbelasting te voorkomen. Zodra wij weten welke omvormer er wordt toegepast (datasheet) dan weten wij ook of er wel of geen stringzekeringen nodig zijn.
Deze stringzekeringen kunnen wij meteen in de stringbox plaatsen met zekeringhouders. 

 stringzekeringen

Lastscheiders

712.536.2.1.6: Om onderhoud aan en vervanging van de omvormer mogelijk te maken, moeten voorzieningen aanwezig zijn om de PV-omvormer te scheiden van de AC-zijde en de DC-zijde.
Onderhoud aan en vervanging van de omvormer vallen onder elektrotechnische werkzaamheden en dus moet de omvormer elektrisch gescheiden worden. 


 

Lastscheiders, schakelaars

Het testen en keuren van een stringbox (laagspanningsverdeler)

De juiste keuze van componenten is ook bepalend voor een efficiënte en langdurige werking van een PV-installatie. Extra aandacht gaat daarbij uit naar aansluitingen en beveiligingen van de panelen naar de omvormers. Aangezien PV-systemen geacht worden meer dan 20 jaar onder zware omstandigheden moeten kunnen functioneren, is het van belang dat de producten van hoge kwaliteit zijn.
Met name de stringboxen spelen hierbij een grote rol, omdat deze in de buurt van de omvormers buiten en dus aan zware omstandigheden worden blootgesteld.


Een stringbox is een laagspanningsverdeler. Het maken van veilige ontwerpen die rekening houden met uw specifieke wensen, vraagt om de kennis van specialisten. Dit moet gebeuren onder de volgende normering:
Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning -Deel 2: Energieschakel- en verdeelinrichtingen EN 61439-2

In Nederland dienen elektrische installaties te worden aangelegd volgens de normen van de NEN1010. Dit geldt niet alleen voor nieuwe installaties, maar ook voor uitbreidingen en aanpassingen van deze installaties:

Overspanningsbeveiliging (bepaling 712.534)
Scheiding van
DC- en AC-circuits (bepaling 712.536.2.1.6)
Beveiliging tegen retourstromen (bepaling 712.433.5)Onze stringboxen gaan alleen maar getest en gekeurd de deur uit, daarnaast wordt er van elke stringbox een foto gemaakt. Door middel van onderstaande unieke sticker die in de stringboxen worden geplaatst weten we altijd de stringboxen terug te vinden indien nodig.
 

voorbeeld sticker
Stringbox met wartels

PV aansluitkabels met EVO2 connectoren

De aansluitkabels zijn in diverse lengtes verkrijgbaar vanaf 0,50cm standaard met Evo2 connectoren. Ook in grote bundels leverbaar.
De open eind versie gebruiken we als er wartels worden geplaatst in de stringboxen.

koppelkabels_MC4

Beide kanten Stäubli connectoren

koppelkabels

Open eind en Stäubli connectoren

PDF downloads stringboxen

Stringbox dokumentatie

Installatie info

bottom of page