top of page
brandweer-panelen.jpg

Verzekeraars

Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe, maar zijn op zichzelf niet brandgevaarlijk. Voornamelijk gaat het bij de installatie mis, wat het risico op brand wel weer vergroot.

 

Wat gaat er dan zoal mis en kan je er aan doen om het te voorkomen?

Advies van Verzekeraars

Bij Shesolar begrijpen we dat het investeren in zonnepanelen niet alleen gaat over het opwekken van duurzame energie, maar ook over het beschermen van die investering. Hoewel zonnepanelen op zichzelf niet brandgevaarlijk zijn, kan de installatie ervan complex zijn en specifieke risico's met zich meebrengen die de (brand)veiligheid kunnen beïnvloeden. Het is dus van cruciaal belang je bewust te zijn van deze risico's en proactief maatregelen te nemen om deze risico’s te minimaliseren.

 

Risico’s van zonnepaneleninstallaties

Verzekeraars wijzen op het belang van bewustwording rondom mogelijke risico's tijdens en na de installatie van zonnepanelen. Veel voorkomende oorzaken van problemen zijn:

- Installatiefouten die kunnen leiden tot elektrische fouten die brand kunnen veroorzaken of zonnepanelen die wegwaaien tijdens een storm.

- Defecten die problemen kunnen veroorzaken zoals oververhitting van connectoren.

- Beschadiging van zonnepanelen of omvormers die kunnen leiden tot onveilige situaties.

- Diefstal als gevolg van onvoldoende beveiligingsmaatregelen.

 

Preventieve maatregelen

Om deze risico's te beperken raden verzekeraars en het volgende aan:

· Regelmatige inspecties

Denk hierbij aan het checken van bedrading, connectoren, bevestigingsmaterialen en omvormers.

· Professionele installatiewerkzaamheden

Laat de installatiewerkzaamheden van een zonnepaneleninstallatie altijd uitvoeren door gecertificeerde en erkende installateurs.

· Update uw verzekeraar

Wijs uw klant op het informeren van zijn verzekeraar over het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie. Wellicht is een aanpassing van de polis vereist.

 

Tenslotte

Bij Shesolar zijn we toegewijd om jou te helpen met het reduceren van (brand)veiligheidsrisico’s door innovatieve oplossingen. 

 

Voor het verzekeren van een zonnepaneleninstallatie verwijzen wij je graag naar Solarif (www.solarif.com).

Bouwbesluit

De eigenaar van het pand heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat landelijke voorschriften en eisen met betrekking tot brandveiligheid:
 

Brandklasse van materialen:

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandklasse van materialen die in een gebouw worden gebruikt. PV installaties moeten voldoen aan deze brandveiligheidsnormen.
 

Brandveiligheidsvoorschriften bij installaties:

Specifieke voorschriften voor installaties, waaronder zonnepaneelinstallaties, kunnen worden opgenomen om brandveiligheid te waarborgen. Dit kan betrekking hebben op de positionering van de installatie, het voorkomen van brandoverslag(brandcompartimenten) en het minimaliseren van risico's op elektrische branden.

                     

   In januari 2024 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in dit besluit, welke zijn dan de belangrijkste?

 

                                                                                   Duurzaamheidseisen:

Er zijn nieuwe regels toegevoegd om ervoor te zorgen dat gebouwen energiezuiniger en minder schadelijk zijn voor het milieu. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat gebouwen moeten voldoen aan strengere isolatienormen of dat er meer gebruik moet worden gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.

                                                                                           Veiligheid:

Er zijn aanvullende regels opgesteld om de veiligheid van gebouwen te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om strengere eisen voor brandveiligheid, zoals het gebruik van brandwerende materialen of het installeren van brandmeldsystemen.

Firewrap voor toepassing brandmuur

Een brandcompartiment is een afgebakende ruimte binnen een gebouw die is ontworpen om de verspreiding van brand te beperken. Het zorgt ervoor dat een brand gedurende een bepaalde periode binnen een compartiment blijft, hierdoor wordt uitbreiding van de brand beperkt.
Het doel van brand compartimentering is dus om de veiligheid van personen in het gebouw te waarborgen en materiële schade te beperken door de brand beheersbaar te houden. Brandcompartimenten maken deel uit van het bredere concept van brandveiligheid in bouwwerken.

Bij voorkeur wordt bijvoorbeeld bekabeling niet door een brandscheiding geplaatst. Als dit toch noodzakelijk is, dan moet dit met een brandmanchet worden afgewerkt.
Als het onvermijdelijk is dat op het dak kabels over een brandmuur moeten worden gelegd, zal er een maatregel moeten worden genomen om te voorkomen dat de brand zich via deze kabels over de brandmuur verplaatst.

Als eventuele oplossing bieden wij de firewrap aan:

Firewrap, vlamboog, verzekering
Firewrap, branddoek

Kabeldiefstal vertragen met CableLock

Verzekeraars bieden vaak dekking voor diefstal van koper en andere metalen als onderdeel van hun polissen voor onroerend goed of bedrijfsverzekeringen. Deze dekking kan helpen bij het vergoeden van de kosten voor het vervangen van gestolen koperen onderdelen en het herstellen van eventuele schade die is veroorzaakt door de diefstal.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een verzekeraar na een koperdiefstal, moeten verzekerden doorgaans bewijs leveren van de diefstal, zoals een politierapport en aantonen dat ze de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen om de diefstal te voorkomen.

 

Verzekeraars kunnen ook specifieke clausules of voorwaarden in hun polissen opnemen met betrekking tot koperdiefstal, zoals een eigen risico of maximale dekking, afhankelijk van de waarde van het gestolen koper en de omstandigheden van de diefstal.

Kortom, verzekeraars spelen een belangrijke rol bij het bieden van financiële bescherming tegen de risico's van koperdiefstal, terwijl ze tegelijkertijd stimuleren dat verzekerden passende maatregelen nemen om dit soort criminaliteit te voorkomen.

Wij hebben samen met de materialen van Cablofil een oplossing die vertragend werkt voor koper dieven. Deksels worden met een slotje aan de draadgoot bevestigd.

De kabels liggen met (UV bestendige) bundelbanden vast aan de draadgoot (als het goed wordt gedaan) dus de kabels er in een keer uit trekken is ook geen optie!

CableLock

Shelters

Het correct installeren en onderhouden van omvormers en eventuele stringboxen is van cruciaal belang om de veiligheid te waarborgen en het risico op incidenten te minimaliseren.
Shesolar heeft daarvoor Shelters in het pakket zitten, zo kun je de omvormers veilig ophangen en beschermen tegen de weerselementen.

Kijk voor meer:  info 

PV Projecten dakdoorvoer en schelters.png
bottom of page