top of page
brandweer-panelen.jpg

Verzekeraars

Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe, maar zijn op zichzelf niet brandgevaarlijk. Voornamelijk gaat het bij de installatie mis, wat het risico op brand wel weer vergroot. Wat gaat er dan zoal mis en wat zeggen de verschillende verzekeraars?

Verzekeraars erkennen de groeiende populariteit van zonnepanelen en erkennen tegelijkertijd de noodzaak om bewustzijn te vergroten over mogelijke brandrisico's. Hoewel zonnepaneelsystemen over het algemeen als veilig worden beschouwd, zijn er enkele specifieke situaties die extra aandacht verdienen.

Het is van groot belang dat eigenaren van zonnepanelen zich bewust zijn van deze risico's en proactief maatregelen nemen om deze risico´s te minimaliseren.

 

Verzekeraars adviseren regelmatige inspecties van zonnepaneelinstallaties om ervoor te zorgen dat alle componenten in goede staat verkeren. Dit omvat het controleren van bedrading, connectoren, bevestigingsmaterialen en omvormers. Het up-to-date houden van de elektrische systemen is ook cruciaal om het risico op oververhitting te verminderen.

Daarnaast benadrukken verzekeraars het belang van professionele installatie. Het inhuren van erkende installateurs vermindert niet alleen het risico op fouten, maar kan ook van invloed zijn op de verzekeringsdekking. Sommige verzekeraars bieden zelfs kortingen aan voor zonnepaneelinstallaties die zijn geïnstalleerd door erkende professionals.

 

Advies van Verzekeraars

Premie

Het is belangrijk om te begrijpen dat verzekeraars de premies berekenen op basis van de kans op schade, en niet op basis van de specifieke omstandigheden van een individuele klant. Daarbij is de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar het risico van brand op platte daken met zonnepanelen (PV-systemen).

Het is essentieel om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan uw pand, inclusief de installatie van zonnepanelen. Sommige verzekeraars kunnen specifieke eisen stellen en aanpassingen aan uw polis vereisen.

Bouwbesluit

De eigenaar van het pand heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat landelijke voorschriften en eisen met betrekking tot brandveiligheid:
 

Brandklasse van materialen:

  • Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandklasse van materialen die in een gebouw worden gebruikt. PV installaties moeten voldoen aan deze brandveiligheidsnormen.
     

Brandveiligheidsvoorschriften bij installaties:

  • Specifieke voorschriften voor installaties, waaronder zonnepaneelinstallaties, kunnen worden opgenomen om brandveiligheid te waarborgen. Dit kan betrekking hebben op de positionering van de installatie, het voorkomen van brandoverslag(brandcompartimenten) en het minimaliseren van risico's op elektrische branden.

Brandcompartiment

Een brandcompartiment is een afgebakende ruimte binnen een gebouw die is ontworpen om de verspreiding van brand te beperken. Het zorgt ervoor dat een brand gedurende een bepaalde periode binnen een compartiment blijft, hierdoor wordt uitbreiding van de brand beperkt.
Het doel van brand compartimentering is dus om de veiligheid van personen in het gebouw te waarborgen en materiële schade te beperken door de brand beheersbaar te houden. Brandcompartimenten maken deel uit van het bredere concept van brandveiligheid in bouwwerken.

Bij voorkeur wordt bijvoorbeeld bekabeling niet door een brandscheiding geplaatst. Als dit toch noodzakelijk is, dan moet dit met een brandmanchet worden afgewerkt.
Als het onvermijdelijk is dat op het dak kabels over een brandmuur moeten worden gelegd, zal er een maatregel moeten worden genomen om te voorkomen dat de brand zich via deze kabels over de brandmuur verplaatst.

Als eventuele oplossing bieden wij de firewrap aan:

bottom of page